Blandad järnvägshistoria

BLANDAD JÄRNVÄGSHISTORIA

HISTORIA FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

INTE BARA GÖTEBORG...


Det finns naturligtvis även mycket järnvägshistoria utanför Göteborgsområdet. En del av denna historia har vi i Bergslagernas Järnvägssällskap kommit i kontakt med under våra resor land och riket runt.

Här kommer vi att publicera delar av denna historia.

JÄRNVÄGEN I FALKENBERG


Ibland hävdas att Falkenbergs järnvägshistoria började 1881 då ett 100-tal personer samlades i Falkenberg i syfte att bilda Mellersta Hallands Jernvägsaktiebolag. Järnvägen skulle byggas mel-lan Halmstad och Varberg. I Halmstad skulle banan anslutas till Skåne-Hallands Järnväg och i norr till Göteborg-Hallands Järnväg. Sedermera kom ju dessa järnvägsbolag att ingå i Västkustbanan. Förmodligen är dock järnvägshistorien i Falkenberg äldre än så.

STORLIEN


Historien om Storlien och dess lokstation kommer snart här!!!