Stationer

Stationer och hållplatser på Göteborg-Särö Järnväg

(klicka på stationsnamnet för att ladda ned faktablad)

De faktablad som för närvarande finns tillgängliga är understrukna


    G
öteborg Säröbanan


Frölundaborg

Högsbo

Västra Frölunda

Stommen

Askim

Askimsbadet

Hovås


    J
ärkholmen


Brottkärr

Lilla Amundön

Amundön

Amundön Södra

Billdal

Billdal Södra

Heden


    S
andlyckan


Kullavik

Malevik

Budskär

Särö

Munkekullen

Särö Västerskog