Historia

Göteborg-Hallands Järnväg (GHB)


Göteborg-Hallands Järnväg var en 77 km läng järnväg mellan Göteborg och Varberg. Järnvägen som invigdes 1888 ägdes till största delen av Bergslagernas Järnvägssällskap. Det var därför givet att järnvägens slutpunkt i Göteborg var Bergslagsbanans station. Syftet med ägandet var att täppa till det glapp som fanns mellan Mellersta Hallands Järnväg vilken sträckte sig från Halmstad till Varberg och Bergslagsbanan i Göteborg. Genom byggandet av GHB skulle trafik mellan Köpenhamn och Oslo bli möjlig. Riksdagen såg dock ett hot i att kontinenttrafiken skulle hamna i privata händer och valde därför att förstatiliga järnvägen 1896 varvid Västkustbanan, en sammanslagning av Göteborg-Hallands Järnväg, Mellersta Hallands Järnväg, Skåne-Hallands Järnväg, Landskrona−Ängelholms Järnväg och Malmö−Billesholms Järnväg, kom till.