Bohusbanan

Bohusbanan

Bron över Nordre Älv vid 1900-talets början

Järnvägsmuseet, KDAE09290