Ånglok

ÅNGLOK


Här presenteras de ånglokomotiv som ägts av Bergslagernas Järnvägs AB.

För mer fakta och bilder på respektive loktyp klickar du på bilden för respektive littera.

Arbetet pågår kontinuerligt och mer och mer fakta tillförs sidan.

Samtliga bilder på denna sida kommer från Järnvägsmuseet, www.samlingsportalen.se

Närmare redovisning av fotograf etc. finns under respektive loktyps sida.

Källor

Karlsson, Lars Olov: Ånglok vid Sveriges normalspåriga enskilda järnvägar, Del 1, Malmö 2013

Karlsson, Lars Olov: Ånglok vid Sveriges normalspåriga enskilda järnvägar, Del 2, Malmö 2013

Lundvall, Börje (red): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979, Göteborg 1979