Järnvägarna i Göteborg

Järnvägarna i Göteborg


Här redovisar vi fakta kring de järnvägar som hade Göteborg som utgångspunkt.

ARBETET MED SIDAN PÅGÅR FORTLÖPANDE OCH UPPDATERING SKER SUCCESSIVT. 

BERGSLAGSBANAN

Bergslagsbanan var en järnväg som sträckte sig mellan Göteborg och Falun.GÖTEBORG-HALLANDS JÄRNVÄG

Göteborg-Hallands Järnväg var en del av Västkustbanan och gick mellan Göteborg och Varberg.

GÖTEBORG-BORÅS JÄRNVÄG

Göteborg-Borås Järnväg band samman Göteborg med Borås.


VÄSTRA STAMBANAN

Västra Stambanan är en länk mellan Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg.

BILD KOMMER!

BOHUSBANAN

Bohusbanan går från Göteborg genom Bohuslän med slutstation i Strömstad.

GÖTEBORG-SÄRÖ JÄRNVÄG

Säröbanan var en järnväg mellan Linnéplatsen i Göteborg och Särö.

BILD KOMMER!

VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄG

VGJ var en smalspårsbana mellan Göteborg och Gårdsjö.